Затвор Бобов дол

Затвор Бобов дол

Информация

Служението в този затвор е дългогодишна програма, осигурена за пътуванията от СЕСЦБ, но извършвана от през седмица от служители на църквата. От 2 години нашата църква отделя средства за подаръци на посещаващите богослуженията в затвора за Възкресение и Рождество. Тандемът в това служение Б. Николов и Ч. Нейков опитват различни подходи за достигане сърцата на затворниците с вестта за спасение. Оказва се и съдействие на някои от най-нуждаещите се вече излежали присъдите си хора, като се насърчават да участват в живота на местната църква. От есента в екипа се включи и младият брат Иван Иванов.