Социалната кухня

Социалната кухня

Информация

Екипът, воден от „шеф“ Ани Георгиева, още бр. Искрен, с. Лили, и с помощта на п-р С. Алексиев, изхранва всеки ден по около 50 души социално слаби хора. Половината от тях посещават отделни събрания на църквата. Приготвят се две ястия на ден, като три пъти седмично ястията са с месо.