Послание – декември 2021 г.

Послание – декември 2021 г.

150 години от Нашата Библия

Всяка първа неделя на месец декември отбелязваме Деня на Библията. Тази година е юбилейна, тъй като през 1871 г. се издаде т.н. Цариградска, или Протестантска Библия. Екипът от четирима учени /Хр. Костович-Сечанов, д-р Ил. Ригс, д-р Ал. Лонг, П. Р. Славейков/ работи по превода 20 години. Така след превода на Библията на старобългарски език от бр. Кирил и Методи, нашият народ получава Библията на книжовен новобългарски език. Така най-старата книга на света, която е пълното и единствено откровение на Бога за човека, по един забележителен начин става главната предпоставка за културното и духовно развитие на нашия народ.

Дали за нас това е само история, с която имаме основание да се гордеем или е нещо повече? Дали желанието ни да образоваме хората за значимостта на това епохално дело не ни пречи да прозрем нещо още по-важно за самите нас днес?

Защото Библията, като Божие слово е необходима за всеки човек за всеки ден. Тя не е талисман. Тя е писменото послание на Бога до нас за спасение на човека, което трябва да бъде изяснявано и приемано искрено и от сърце. Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата (2 Тим. 3:16).

Предстои съставяне на правителство, което да управлява страната в една сложна политическа, икономическа и здравна обстановка. Можем ли да се надяваме, че Библията, със своите духовни и морални послания ще бъде ръководство за всеки член на новия кабинет? Можем да се молим за това, но и да изискваме това от всеки политик.

Нека „Нашата Библия“ да стане „Твоята Библия“, която да те води към спасение и познаване на Господ Исус Христос, да храни душата ти и да черпиш от нея мъдрост и благодат!

                                                                                                    п-р Б. Николов