Дякони

Дякони

Дякон

Георги Славов

Георги Василев Славов, роден в София на 04.05.1947 г. Завършил Техническия университет – София, специалност Машинен инженер (автомобили и трактори). Работил е в “Балканкар” до 1995 г., след това в малки фирми. Член е на 1-ва ЕСЦ от 1997 г. Съпруга – Магдалена Славова, член на църквата също от 1997 г. Деца – Галина и Васил, които живеят в момента в чужбина.
Дякон

Даниел Донев

Роден е на 08.01.1975 г. в гр. Главиница, обл. Силистра в семейство на невярващи родители. Женен е за Елица Петрова Донева от 1998 година. Възпитават в Христос двете си деца Любомир и Георги. Цялото семейство служи в Първа евангелска съборна църква според силите и възможностите, които Бог дава. Членове на църквата – от 2009 година.