Послание – януари 2022 г.

Послание – януари 2022 г.

Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце, тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието слово, което живее и трае до века.

1 Петрово 1:22,23

Честита Нова 2022 година, скъпи братя и сестри!

Прието е на първия ден от всяка нова година хората да се поздравяват с пожеланието: „За много години!“ Този поздрав съдържа в себе си надеждата да живеем дълго на тази земя, и, разбира се, ако е възможно, да живеем здрави и щастливи. И това е нещо добро. Кой не би искал да са радва на дълъг и спокоен живот в изобилие?

Като християни трябва да помним обаче, че животът не свършва на тази земя и без значение колко дълго и щастливо сме живели, един ден ще преминем във вечното Царство на Господ Исус. Там не само ще Го видим лице в лице, но и ще останем завинаги с Него, заедно с всички изкупени Божии деца, които също като нас са родени от нетленното Божие семе. Какво ли ще бъде от значение тогава? Как ще оценим живота си от перспективата на вечността? Кое би изпълнило сърцата ни с удовлетворение в онзи миг, когато настъпи нашата последна и безкрайна Нова година?

В горните стихове апостол Петър ни посочва една от ценностите, които са вечни. Той ни наставлява да се обичаме горещо. Нелицемерното братолюбие е това, което придава по-висша стойност на живота ни. А източникът на тази любов е само Бог. Ние сме способни да обичаме истински само когато ежедневно черпим от непресъхващия Източник на любов. И когато братолюбието царува в Църквата, ще можем още тук и сега да се докоснем до вечното Божие Царство. Моето пожелание към вас е през новата година да бъдете обичани с нелицемерно братолюбие и вие самите да обичате горещо… и то за много, много години!

Георги Боев