Библейски групи

Библейски групи

Малките групи допълват онова, което общото събрание за поклонение не може да даде, а именно, изучаване на Словото в по-голяма дълбочина, свободно изказване на мнение, по-голяма близост и подкрепа между членовете на групата. 

Различните групи към църквата

Понеделник:

 • 19.00 ч. – библейска група, п-р Тошко Христов

Вторник:

 • 16.30 ч. – библейска група, Цвете Куличева;

 • 18.00 ч. – библейска група, п-р Димитър Куличев;

 • 18.30 ч. – библейска група, п-р Благовест Николов;

 • 18.30 ч. – библейска група, п-р Станислав Алексиев

 • 19.00 ч. – библейска група от млади хора, Ели Куличева

Сряда:

 • 16.30 ч. – библейска група, Цвете Куличева

Четвъртък:

 • 17.30 ч. – библейска група, Александра Игнатова
 • 18.00 ч. – библейска група, п-р Димитър Куличев

Петък: 

 • 19.00 ч. – молитвена група, Ценка Михайлова

Събота:

 • 16.00 ч. – библейска група, п-р Станислав Алексиев, през седмица

Неделя:

 • 12.15 ч. – семейна група, дякон Николай Златев

Общият брой обхванати в групите е около 110 души. От тях 35 не са членове на църквата. Апелът на ръководството е особено настоятелен към всички членове, които все още не са се включили в някоя от тези групи.