Библейски групи

Библейски групи

Малките групи допълват онова, което общото събрание за поклонение не може да даде, а именно, изучаване на Словото в по-голяма дълбочина, свободно изказване на мнение, по-голяма близост и подкрепа между членовете на групата. 

Различните групи към църквата

Понеделник:

Вторник:

Четвъртък:

  • 18.00 ч. – библейска група, Николай Кацаров

Събота:

Неделя:

  • 12.15 ч. – семейна група, дякон Николай Златев, през седмица

  • Семейна група „80“, един път месечно, понякога и в събота.

Общият брой хора, обхванати в групите е около 110 души. От тях 35 не са членове на църквата. Апелът на ръководството е особено настоятелен към всички членове, които все още не са се включили в някоя от тези групи.