Женско служение

Женско служение

Събиранията се провеждат по установена традиция в сряда от 16,30 ч., което предполага единствено жени в пенсионна възраст или неработещи.

  • Ръководител: Светла Николова