Молитва за месец април

Молитва за месец април

Святи Отче, благодарим Ти за голямата Твоя милост да ни възродиш за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите! Благодарим Ти за това, че с Твоята сила ни пазиш да получим нетленно наследство. Помогни ни, когато попадаме в разни изпитания, да не губим радостта от спасението! (1 Петр.1:3-6)