Молитва за месеците юли и август, 2023 г.

Молитва за месеците юли и август, 2023 г.

Святи Боже, направлявай умът ни да бъдем внимателни читатели на Твоето истинно Слово. Направлявай и волята ни, за да бъдем и негови изпълнители във всеки аспект от живота ни. (Деяния 17:11)