Молитва за месец октомври

Молитва за месец октомври

Господи, знаем, че Твоята воля за нас в Христос Исус е за всичко да Ти благодарим. Осъзнаваме колко ни е трудно да Ти благодарим и за изпитанията и неволите. Научи ни да бъдем непрестанни и радостни молители! (1 Солунци 5:16-19)