Молитва за месец септември

Молитва за месец септември

Господи, молим се да ни изпълниш с познаване на Твоята воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване. Помогни ни да принасяме траен плод във всяко добро дело. Дай ни да положим всяко старание в дисциплините в училището на Христос! (Колосяни 1:9-10).