Нашият екип

Нашият екип

Първи пастир

п-р Благовест Николов

Приемно време: сряда и четвъртък, 15.00 – 18.00 ч. Роден е в Асеновград през 1957 г. в християнско семейство. Завършил ТДВА в Пловдив със специалност „Струнни музикални инструменти“. След отбиване на редовната военна служба завършва ЛТУ в София и работи като организатор на производството на цех за Музикални инструменти към ХПТПК Народно Творчество. Междувременно участва активно в живота на Първа евангелска съборна църква – София с музикално и проповедническо служение. След 1989 г. преминава през обучителните задочни пастирски програми на…
Втори пастир

п-р Станислав Алексиев

Приемно време: вторник и петък, 14.00 – 17.00 ч. П-р Станислав Алексиев е роден на 14.06.1972 г. в град Генерал Тошево, област Добрич. Произхожда от невярващо семейство на работници. Приел е Господ Исус Христос за личен Господ и Спасител по време на отбиването на редовната си военна служба през лятото на 1991 г. във Варна. В периода 1993–1997 е учил в Библейска академия „ЛОГОС“, която е завършил със степен „бакалавър по богословие“. Член е на Първа евангелска църква от 1994…

п-р Данаил Игнатов

Пастир Данаил Игнатов (род. 1947 г.) е пастир в Първа евангелска съборна църква в София. Роден е в Асеновград в евангелско семейство.През 1974 година е завършил Висшия инженерно-строителен институт (сега УАСГ) в София, специалност архитектура. До края на 1991 г. работил като архитект в областта на градоустройството, териториалното устройство и опазването на недвижимото културно и историческо наследство. През 1992 г. заминава за Франция, където учи и завършва богословие в Свободния факултет по евангелско богословие във Во-сюр-Сен, (Faculté Libre de Théologie…

п-р Тошко Христов

Израснал съм в невярващо семейство. Като студент приех Господ Исус Христос през 1977 г. От 1980 г. проповядвам Божието слово в различни църкви – най-напред започнах в Пиринския край – Баня, Якоруда, Елешница. По-късно бе открита и църквата в Разлог, където бях поканен да бъда техен отговорен проповедник. В началото се събирахме десетина души в партерния етаж на един блок, по-късно се преместихме в музея на Никола Парапунов. В този музей бях ръкоположен за пастир през 1996 г. Служих в…
Дякон

Георги Славов

Георги Василев Славов, роден в София на 04.05.1947 г. Завършил Техническия университет – София, специалност Машинен инженер (автомобили и трактори). Работил е в “Балканкар” до 1995 г., след това в малки фирми. Член е на 1-ва ЕСЦ от 1997 г. Съпруга – Магдалена Славова, член на църквата също от 1997 г. Деца – Галина и Васил, които живеят в момента в чужбина.
Дякон

Енчо Георгиев

Роден е на 24.06.1964 г. в гр. Трявна. По професия е готвач, в момента работи в спедиторска фирма. Съпруга: Ана Георгиева. Семеен с 3 деца. Член е на Първа евангелска съборна църква от 1997 г. Отговаря за социалната кухня и кафе-книжарницата. Дякон е в Първа евангелска съборна църква повече от 10 г. Съпругата му служи в социалната кухня.
Дякон

Николай Златев

Николай Иванов Златев, роден в Банско на 12.05.1974 г. Завършил Техническия университет – София, специалност „Силова Електроника“. Работи в сферата на информационните технологии. Член е на Първа ЕСЦ от 2001 г. Семеен: съпруга Елка Златева и 3 деца Калоян, Мирела и Стефан. Дякон в Първа евангелска съборна църква от 2017 г. …и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Филипяни 4:7

Георги Боев

Георги Боев е роден в гр. Хасково на 02.10.1980 г. Завършил в Икономически университет – Варна специалности „Маркетинг“ (бакалавър) и „Стопанско управление“ (магистър). Следва Теология в СУ „Св. Климент Охридски“, където през 2018 г. защитава докторска степен по Теология (към Катедра „Библеистика“). Женен. Работи в сферата на аутсорсинг услугите.
Дякон

Даниел Донев

Роден е на 08.01.1975 г. в гр. Главиница, обл. Силистра в семейство на невярващи родители. Женен е за Елица Петрова Донева от 1998 година. Възпитават в Христос двете си деца Любомир и Георги. Цялото семейство служи в Първа евангелска съборна църква според силите и възможностите, които Бог дава. Членове на църквата – от 2009 година. 
Дякон

Георги Грънчаров

Роден е на 16.12.1972 г. в гр. Тутракан. Професионална квалификация: Строителен техник, 3-та категория.Съпруга: Елена Грънчарова. Деца: Петър и ГерганаПо Божията милост Христови. От 10 февруари 2024 г. – председател на Църковното настоятелство.

Виктор Емануилов

Виктор Емануилов, роден в София на 16.02.1983 г. Завършил е Софийската математическа гимназия (СМГ) през 2002 г. и Факултета по математика и информатика към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Информатика (бакалавър – 2006 г.) и Мобилни технологии (магистър – 2008 г.). Женен е за Мария Емануилова от 2006 г., с три деца – Стефан, Радослав и Вяра. Работи в сферата на информационните технологии. Проповедник към Съюза на евангелските съборни църкви. Активно участва в младежко служение и работа със семейства…
Дякон

Тончо Тончев

Роден е на 8.06.1972 г. в гр. Търговище. Израства в София, в семейство на учители. „Първата ми среша с вярващи беше като студент в Техническия университет в София, през 1994 г. Тогава разбрах, че има Бог, уважавах Го, но не мислех, че Той има нещо общо с мен. Бог беше само за възрастните хора. През следващите години бях в търсене на истината за Христос. След 3 години търсене, вече бях твърдо уверен, че Христос е умрял и възкръснал за мен…