Връзка с пастирите

Връзка с пастирите

Тук може да видите данни за нашите пастири и да се свържете при желание с тях.

Втори пастир

п-р Станислав Алексиев

П-р Станислав Алексиев е роден на 14.06.1972 г. в град Генерал Тошево, област Добрич. Произхожда от невярващо семейство на работници. Приел е Господ Исус Христос за личен Господ и Спасител по време на отбиването на редовната си военна служба през лятото на 1991 г. във Варна. В периода 1993–1997 е учил в Библейска академия „ЛОГОС“, която е завършил със степен „бакалавър по богословие“. Член е на Първа евангелска църква от 1994 г. В периода 1997–2004 г. е бил отговорен проповедник…

п-р Данаил Игнатов

Пастир Данаил Игнатов (род. 1947 г.) е пастир в Първа евангелска съборна църква в София. Роден е в Асеновград в евангелско семейство.През 1974 година е завършил Висшия инженерно-строителен институт (сега УАСГ) в София, специалност архитектура. До края на 1991 г. работил като архитект в областта на градоустройството, териториалното устройство и опазването на недвижимото културно и историческо наследство. През 1992 г. заминава за Франция, където учи и завършва богословие в Свободния факултет по евангелско богословие във Во-сюр-Сен, (Faculté Libre de Théologie…
Дякон

Георги Славов

Георги Василев Славов, роден в София на 04.05.1947 г. Завършил Техническия университет – София, специалност Машинен инженер (автомобили и трактори). Работил е в “Балканкар” до 1995 г., след това в малки фирми. Член е на 1-ва ЕСЦ от 1997 г. Съпруга – Магдалена Славова, член на църквата също от 1997 г. Деца – Галина и Васил, които живеят в момента в чужбина.
Дякон

Даниел Донев

Роден е на 08.01.1975 г. в гр. Главиница, обл. Силистра в семейство на невярващи родители. Женен е за Елица Петрова Донева от 1998 година. Възпитават в Христос двете си деца Любомир и Георги. Цялото семейство служи в Първа евангелска съборна църква според силите и възможностите, които Бог дава. Членове на църквата – от 2009 година.