Проповеди на Емануил Татарски

Проповеди на Емануил Татарски

„Голямо си дърво!“

Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; във всичко, което върши, ще благоуспява. Псалм 1:3