А вие сте тялото на Христос

А вие сте тялото на Христос

Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, макар и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме. Защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако ногата каже: Понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото. И ако ухото каже: Понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слушането? Ако цялото тяло беше слушане, къде щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както Му е било угодно. И ако всички те бяха една част, къде щеше да е тялото? Но сега те са много части, а едно тяло. И окото не може да каже на ръката: Не ми трябваш; или пък главата на нозете: Не сте ми потребни. Напротив, тези части на тялото, които ни изглеждат по-слаби, са незаменими; и тези части на тялото, които ни изглеждат с по-малка почит, на тях отдаваме повече почит; и неблагоприличните ни части получават по-голямо благоприличие. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почит на онази част, която не я притежава; за да няма раздор в тялото, но частите му да се грижат еднакво една за друга. И когато една част страда, всичките части страдат с нея; или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея. А вие сте Христово тяло, и поотделно части от Него. И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, после деятели на велики дела, после едни с изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управление, на говорене разни езици. Всички апостоли ли са? Всички пророци ли са? Всички учители ли са? Всички ли вършат велики дела? Всички ли имат изцелителни дарби? Всички ли говорят езици? Всички ли тълкуват? Копнейте за по-големите дарби. А сега ще ви покажа един по-превъзходен път.

1 Коринтяни 12:12-31

 Снимки от богослужението – тук (автор: Влади Боянов)