Ами, ако Го познавам?

Ами, ако Го познавам?

И от това разбираме, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му. Който казва: Познавам Го, а не пази заповедите Му, е лъжец и истината не е в него. Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос. Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пиша, а е стара заповед, която сте имали отначало; старата заповед е словото, което сте чули. Но все пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в Него, и във вас; защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той и досега е в тъмнината. Който обича брат си, той пребъдва в светлината; и в него няма повод за съблазън. А който мрази брат си, той е в тъмнината и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.

1 Йоан 2:3-11