Възвърни ни, Господи, Боже на силите!

Възвърни ни, Господи, Боже на силите!

ДЕН НА ЕВАНГЕЛСКАТА ПЕСЕН

За първия певец, по „Криновете на завета“. Асафов псалом. Послушай, Пастирю Израилев, Който водиш като стадо Йосиф; Ти, Който обитаваш между херувимите, възсияй. Пред Ефрем, Вениамин и Манасия раздвижи силата Си и ела да ни спасиш. Възвърни ни, Боже, и ни осияй с лицето Си; и ще се спасим. Господи, Боже на Силите, докога ще таиш гняв против молитвите на народа Си? Даваш им да ядат хляб със сълзи и ги поиш изобилно със сълзи. Направил си ни предмет на разпра между съседите ни; и неприятелите ни се смеят помежду си. Възвърни ни, Боже на Силите, осияй ни с лицето Си и ще се спасим.

Псалом 80:1-7

Нека ръката Ти бъде върху мъжа на Твоята десница, върху човешкия син, когото си направил силен за Себе Си. Така ние няма да се отклоним от Тебе; съживи ни и ще призовем Твоето име. Възвърни ни, Господи, Боже на Силите; осияй ни с лицето Си и ще се спасим.

Псалом 80:17-19

Снимки от богослужението – тук.