Тайната на благочестието

Тайната на благочестието

Надявам се скоро да дойда при тебе; но това ти пиша в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опора на истината. И без противоречие – велика е тайната на благочестието: Този, „Който бе явен в плът, потвърден чрез Духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава“.

1 Тимотей 3:14-16

В това, като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исус Христос, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал досега. А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие. Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има в себе си обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот. Това слово е вярно и заслужава приемане…

1 Тимотей 4:6-9

Снимки от богослужението – тук.