Помниш ли Евен-езер?

Помниш ли Евен-езер?

Самуил говорѝ на целия Израилев дом: Ако се обръщате от все сърце към Господа, махнете измежду вас чуждите богове и астартите и пригответе сърцата си за Господа. Само на Него служете и Той ще ви избави от ръката на филистимците. Тогава израилтяните махнаха ваалимите и астартите и служеха само на Господа. После Самуил каза: Съберете целия Израил в Масфа и ще се помоля за вас на Господа. И така, събраха се в Масфа и наляха вода, която изляха пред Господа, и постиха през онзи ден, и казаха: Съгрешихме пред Господа. И Самуил беше съдия над израилтяните в Масфа. След като филистимците чуха, че израилтяните се събрали в Масфа, филистимските началници излязоха против Израил. Като чуха това, израилтяните се уплашиха от филистимците. И израилтяните казаха на Самуил: Не преставай да викаш за нас към Господа, нашия Бог, за да ни избави от филистимците. Затова Самуил взе едно агне сукалче и го принесе цялото за всеизгаряне на Господа. И Самуил извика към Господа за Израил и Господ го послуша. Когато Самуил принасяше всеизгарянето, понеже филистимците се приближиха да се бият с Израил, в същия ден Господ прогръмя със силен гръм върху филистимците и ги смути; и те бяха поразени пред Израил. Израилевите мъже излязоха от Масфа и гониха филистимците, и ги поразяваха, докато стигнаха Вет-хар. Тогава Самуил взе един камък, постави го между Масфа и Сен и го нарече Евен-езер, като казваше: Дотук ни помогна Господ. Така филистимците бяха победени и не дойдоха вече в Израилевите предели. И Господнята ръка беше против филистимците през всички дни на Самуил.

1 Царе 7:3-13