Подготовка за лично съживление

Подготовка за лично съживление

Разгледайте снимки от богослужението – тук.

И синовете на Израил направиха така; Йосиф им даде коли според фараоновата заповед, даде им и храна за из пътя. На всеки от тях даде дрехи за премяна; а на Вениамин даде триста сребърника и дрехи за пет премени. И на баща си изпрати десет осли, натоварени с египетски блага, десет ослици, натоварени с жито и хляб, и храна за баща си за из пътя. Така изпрати братята си и те си отидоха; и им поръча: Да не се карате по пътя. И така, те излязоха от Египет и дойдоха в Ханаанската земя при баща си Яков. И му известиха, като казаха: Йосиф е още жив и е управител на цялата Египетска земя. А сърцето му примря, защото не им вярваше. Но те му разказаха всичко, което Йосиф им беше говорил; и като видя колите, които Йосиф беше изпратил да го вземат, духът на баща им Яков се съживи. Тогава Израил каза: Това ми стига; синът ми Йосиф е още жив, ще ида и ще го видя, преди да умра. И така, Израил тръгна с всичко, което имаше; и като дойде във Вирсавее, принесе жертви на Бога на баща си Исаак. А Бог говорѝ на Израил в нощно видение, като каза: Якове, Якове. А той отговори: Ето ме. И каза: Аз съм Бог, Бог на баща ти; не бой се да слезеш в Египет, защото ще те направя там велик народ. Аз ще сляза с тебе в Египет и Аз непременно ще те върна пак; и Йосиф ще сложи ръката си на очите ти. Тогава Яков стана от Вирсавее; и синовете на Израил качиха баща си Яков, децата си и жените си на колите, които фараон беше пратил, за да го возят; събраха и добитъка си, и имота, който бяха придобили в Ханаанската земя; и Яков, и цялото му семейство с него дойдоха в Египет; той доведе със себе си в Египет синовете и внуците си, дъщерите и внучките си – цялото си семейство.

Битие 45:21-46:7