Истинско дете във вярата

Истинско дете във вярата

Павел, апостол на Исус Христос, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христос Исус, нашата надежда, до Тимотей, истинското ми чедо във вярата: Благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христос Исус, нашия Господ.

I Тимотей 1:1, 2