Увереност по време на изолация

Увереност по време на изолация

А Ной придоби Господнето благоволение. Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога. И Ной роди трима сина: Сим, Хам и Яфет. А земята се разврати пред Бога; земята се напълни с насилие. Бог видя земята; и ето, тя беше развратена, защото всяка твар имаше развратно поведение на земята. И Бог каза на Ной: Краят на всяка твар се предвижда от Мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях; затова, ето, ще ги изтребя заедно със земята. Направѝ си ковчег от гоферово дърво; да направиш стаи в ковчега; и да го измажеш отвътре и отвън със смола.

Битие 6:8-14

И ето, Аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание; всичко, което се намира на земята, ще измре. Но с тебе ще поставя завета Си; и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с теб. И от всичко, от всякакъв вид твар, която живее, да вкараш в ковчега по две от всеки вид, за да запазиш живота им със себе си; мъжко и женско да бъдат.

Битие 6:17-19

И Ной извърши всичко, според както му заповяда Господ. А Ной беше на шестстотин години, когато на земята стана потопът от водата. И поради водите от потопа в ковчега влязоха Ной, синовете му, жена му и снахите му с него. От чистите животни и от нечистите животни, от птиците и от всичко, което пълзи по земята,

Битие 7:5-8

Тогава Бог си спомни за Ной и за всичко живо, и за всичкия добитък, който беше с него в ковчега; и Бог направи вятър да мине по земята и водите престанаха.

Битие 8:1

В шестстотин и първата година на Ноевия живот, на първия ден от първия месец водата пресъхна на земята; и Ной, като вдигна покрива на ковчега, погледна и ето, повърхността на земята беше изсъхнала. А на двадесет и седмия ден от втория месец земята съвършено изсъхна.

Битие 8:13-14