Важните въпроси преди Рождество Христово

Важните въпроси преди Рождество Христово

А Захария каза на ангела: Как ще се уверя в това, защото аз съм стар, а и жена ми е в напреднала възраст?

А Мария каза на ангела: Как ще стане това, тъй като мъж не познавам?

И всички, като чуха, пазеха това в сърцата си, като казваха: Какво ли ще бъде това дете? Защото Господнята ръка беше с него.

Лука 1:18, 34, 66

Снимки от богослужението – тук.