Какъв подарък очакваш за Рождество?

Какъв подарък очакваш за Рождество?

А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали, оказа се, че тя е заченала от Святия Дух. А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: „Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил“, което значи: Бог с нас. И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда ангелът от Господа, и взе жена си.

Матей 1:18-24