Проповеди от януари 2024

Проповеди от януари 2024

Толерантни ли сме?

Както на тръгване за Македония те молих да останеш в Ефес, така и сега те моля да заръчаш на някои да не предават друго учение, нито да се занимават с басни и безкрайни родословия, които спомагат по-скоро за препирни, а не за Божие назидание във вярата. А целта на това поръчение е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра, от които неща някои, като не улучиха целта, отклониха се в празнословие и искат да бъдат законоучители, без да разбират нито какво…

Царството и Царят в красотата Му

Очите ти ще видят царя в красотата му, ще видят широко разпростряла се земя. Сърцето ти ще си спомня за миналия ужас, като казва: Къде е този, който броеше? Къде е този, който мереше? Къде е този, който броеше кулите? Няма вече да видиш свирепия народ – народ с дълбок глас, който не проумяваш, с чужд език, който не разбираш. Погледни към Сион, града на празниците ни; очите ти ще видят Йерусалим като безмълвно заселище, шатър, който няма да се мести, чиито колове никога няма да бъдат извадени и нито едно от въжетата…

Истинско дете във вярата

Павел, апостол на Исус Христос, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христос Исус, нашата надежда, до Тимотей, истинското ми чедо във вярата: Благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христос Исус, нашия Господ. I Тимотей 1:1, 2