Моето и Неговото страдание

Моето и Неговото страдание

Защото за мене да живея е Христос, а да умра – придобивка. Но ако живея в тялото, тогава моето дело ще принесе плод; и така, не зная какво да избера, защото ме запленяват и двете възможности, понеже имам желание да си отида и да бъда с Христос, което би било много по-добре; но да остана в тялото е по-нужно за вас. И като имам тази увереност, зная, че ще остана и ще пребивавам с всички вас за вашето преуспяване и радост във вярата; така че чрез моето завръщане между вас да можете поради мене много да се хвалите в Исус Христос. Имайте само поведение, достойно за Христовото благовестие, така че било че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието и че в нищо не се плашите от противниците; което е доказателство за тяхната гибел, а на вас – за спасение, и то от Бога; защото, относно Христос, на вас е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него, като имате същата борба, която сте видели, че аз имам, и сега чувате, че съм имал.

Филипяни 1:21-30

Снимки от богослужението – тук.