Небесните места и земната реалност

Небесните места и земната реалност

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;

с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата,

Ефесяни 1:3, 20

и като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места, в Христос Исус;

Ефесяни 2:6

така че на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,

Ефесяни 3:10

Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето.

Ефесяни 6:12

Снимки от богослужението – тук.