Възможностите пред този, на когото е даден един талант

Възможностите пред този, на когото е даден един талант

Защото е както когато човек, при тръгването си за чужбина, свика своите слуги и им предаде имането си. На един даде пет таланта, на друг два, на друг един, всекиму според способността му; и тръгна.  Веднага този, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта. Също и този, който получи двата, спечели още два. А този, който получи единия, отиде, разкопа в земята и скри парите на господаря си. След дълго време идва господарят на тези слуги и поисква им сметка. И като се приближи този, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде два таланта; ето, спечелих още два таланта. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи този, който бе получил единия талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш, където не си сял, и събираш, където не си пръскал; и като се побоях, отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето. А господарят му в отговор му каза: Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна, където не съм сял, и събирам, където не съм пръскал; ти трябваше да внесеш парите ми на банкерите и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта. Защото на всеки, който има, ще се даде, и той ще има в изобилие; а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А този безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

Матей 25:14-30