Лечението на страха

Лечението на страха

И в същия ден, когато се свечери, Исус им каза: Да минем на отсрещната страна. И като отпратиха народа, взеха Го със себе си в лодката, така както беше; и имаше други ладии с Него. И се разрази голяма буря и вълните заливаха лодката, така че тя вече се пълнеше с вода. А Той беше на задната част, заспал на възглавница; и те Го събудиха и Му казаха: Учителю! Нима не Те е грижа, че загиваме? И Той, като се събуди, смъмри вятъра и каза на езерото: Мълчи! Утихни! И вятърът престана и настана голяма тишина. Тогава им каза: Защо сте страхливи? Още ли нямате вяра? И голям страх ги обзе; и те си казаха един на друг: Кой ли е Този, че и вятърът, и езерото Му се покоряват?

Марк 4:35-41