Рождество Христово – мир в усилно време

Рождество Христово – мир в усилно време

 Слава на Бога във висините.

И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.

Лука 2:14

И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия  Господ Исус Христос.

Римляни 5:1

Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.

Филипяни 4:6-7

Снимки от богослужението – тук.