Готови ли сме да отговаряме на въпросите на хората?

Готови ли сме да отговаряме на въпросите на хората?

А почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда.

I Петрово 3:15

Снимки от богослужението – тук.

Предишен
Има въздаяние!
Следващ
Проблемът Бог