Здравословната култура на Църквата

Здравословната култура на Църквата

…и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос. Защото е писано в Писанието: „Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; и който вярва в Него, няма да се посрами.“ И така, за вас, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тези, които не вярват – „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла, и „Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват; защото се спъват о словото и са непокорни, за което бяха и определени. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина;  вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.

1 Петр. 2:5-10

Снимки от богослужението – тук.