Маските, които трябва да свалим

Маските, които трябва да свалим

Пак ли започваме да се препоръчваме? Или имаме нужда, както някои, от препоръчителни писма до вас или от вас? Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, което узнават и прочитат всички човеци; и става явно, че сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано не с мастило, но с Духа на живия Бог, не на плочи от камък, но на плочи от плът – на сърцето. Такава увереност имаме спрямо Бога чрез Христос. Не че сме способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си; но нашата способност е от Бога, Който ни и направи способни като служители на един нов завет – не на буквата, а на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява. Но ако служението на онова, което докарва смърт, написано с букви, издълбани на камък, стана с такава слава, че израилтяните не можеха да гледат Моисей в лице поради блясъка на лицето му, който впрочем преминаваше, как служението на духа няма да бъде с по-голяма слава? Защото ако служението на онова, което докарва осъждане, стана със слава, служението на онова, което докарва правда, го надминава много повече по слава. (И наистина, онова, което е било прославено, изгуби славата си в това отношение поради славата, която превъзхожда.) Защото ако това, което преминаваше, беше със слава, то много по-славно е трайното. И така, като имаме такава надежда, говорим с голяма откровеност и не сме като Моисей, който слагаше покривало на лицето си, за да не могат израилтяните да гледат изчезването на това, което преминаваше. Но техните умове бяха заслепени; защото и до днес, когато четат Стария Завет, същото покривало остава, защото то се сваля само чрез Христос. А и до днес, при прочитането на Моисей, покривало лежи на сърцето им, но когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще бъде снето. А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода. А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух.

2 Коринтяни 3 гл.