Проповядвал ли си вкъщи?

Проповядвал ли си вкъщи?

И Той излезе оттам и дойде в Своето родно място; и учениците Му вървяха след Него. И когато настана събота, започна да поучава в синагогата; и мнозина, като Го слушаха, се чудеха и казваха: Откъде има Този всичко това? И каква е тази мъдрост, която Му е дадена, и какви са тези велики дела, извършени от ръцете Му? Този не е ли дърводелецът, син на Мария и брат на Яков и Йосия, на Юда и Симон? И сестрите Му не са ли тук, между нас? И те се съблазниха в Него. А Исус им каза: Никой пророк не е без почит освен в своята родина, между своите сродници и своя дом. И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен когато положи ръце на неколцина болни и ги изцели. И се чудеше на тяхното неверие. Исус обикаляше околните села и поучаваше.

Марк 6:1-6

Снимки от богослужението – тук.