Послание – януари, 2024 г.

Послание – януари, 2024 г.

А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.

   ІІ Послание на ап. Петър 3:13

ПРЕД НОВА ГОДИНА

Скъпи приятели,

Изминалата година в световната история със сигурност не отговаряше на едно от пожеланията, които обикновено си пожелавахме в нейното начало. Тя не беше мирна, а белязана от преврати, престъпни военни действия и насилие по различни точки на планетата. И през миналата година десетки и стотици наши братя и сестри в Господа по света бяха преследвани и дори убивани заради вярата.

И все пак ние, вярващите, имаме безброй поводи да благодарим на Бога за неизброимите благословения и победата на живота, която е проява на Неговото могъщество и милост към нас. Божията творческа сила и любов побеждава в раждането на всяко едно бебе. Неговата суверенна власт се изявява в раждането от Духа, за което всеки от нас с вяра свидетелства и заради което сме задължени да водим живот на святост и праведност, защото нашият Бог е праведен и свят. Ние, Христовата църква, сме посланици на Божието царство, на Новото небе и Новата земя, които очакваме да се изпълнят в сила много скоро!

Затова нека изпитаме себе си дали наистина сме готови да посрещнем Господ Исус Христос, Царя на мира в Неговото славно пришествие. Като знаем към какво бъдеще вървим, нека с увереност навлезем в новата година. Нека приемем Божиите благословения, които със сигурност са много по-изобилни, отколкото сме способни да пожелаем.

ЧЕСТИТА НОВАТА 2024 ГОДИНА!                                        п-р Данаил Игнатов