Послание – юли и август 2023 г.

Послание – юли и август 2023 г.

Без предразсъдък към Библията!

В книгата Деяния на апостолите намираме описание на пътуванията на апостол Павел, който проповядва благовестието в редица средиземноморски градове. Създава първата църква в Европа в гр. Филипи; после посещава Солун, където има известни успехи, но после е отхвърлен от юдеите. Третата му спирка е в Берия – едно не толкова познато селище, може би защото не е написал послание до този град. Но всъщност краткият разказ за мисията на апостола там съдържа много важен урок за нас.

            Казва ни се, че беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха Писанията да видят дали това е вярно (Деяния 17:11).

            Беряните чуха проповедта на Павел и чрез старателно изучаване и изследване на Библията се убедиха в истината на благовестието. Тяхното благородството се състои в това, че приеха учението без предразсъдък. Те приеха вярата в Христос не заради чудеса и знамения, нито се довериха на благовестителите слепешката. За известно време всеки ден проверяваха дали това, което им се говори, е в синхрон с вече казаното в Библията.

            Колко важно е да пристъпваме към Библията по един непредубеден начин! Дали умовете ни са така отворени, когато отваряме Божието Слово, за да го изучаваме?

Може би имаме своите предразсъдъци за някои истини, които присъстват в Словото, но са зле представени от някои християни и така пропускаме да разширим своя духовен хоризонт? Колко възприемчиви сме към истините в Свещеното Писание? Нека проявяваме повече старание и нужното внимание към Словото на Бога. Това е белегът на истинския християнин – да бъдеш задълбочен читател на Писанието. Библията не е вестник, който се преглежда безгрижно. Тя заслужава да се чете внимателно и без предразсъдъци.                                                                                                    

п-р Благовест Николов