Послание – юни 2023 Г.

Послание – юни 2023 Г.

Делото на Святия Дух

Той им каза: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената Си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене…

Деяния на апостолите 1:7, 8

Настанало е времето Господ Исус Христос да се възнесе там, откъдето е дошъл – при Отца. Но преди да напусне физически Своите ученици, Той има последно наставление към тях, което ще се превърне в мисията на техния живот и мисия на Църквата. Учениците се чудят кога ли ще настъпи Царството на Христос, вероятно бързайки да получат своята награда за това, че са Го последвали като Месия. Но Господ Исус им разкрива, че леко са избързали.

Между първото и второто, окончателно идване на Христос, стои едно също толкова важно за Църквата идване – това на Святия Дух, Третото Лице на Божествената Троица. Също както Господ Исус Христос изпълнява на земята Божия план за спасение на човека, така и Святият Дух участва в разгръщането на следващия пласт от този  план, много по-дълбок от способността на учениците да го разберат.

Те, както и ние, много често имаме свои собствени идеи, как трябва да действа Бог, но Неговите намерения превишават нашите способности да Го разберем. Въпреки това, Бог ни включва в тях, също както включи и първите Си ученици в дело толкова голямо и велико, като създаването и овластяването на Църквата да носи победоносното Благовестие по цялата земя. Всичко това беше и е възможно  поради историческото събитие, случило се на Петдесятница – идването на Святия Дух, който продължава да разгръща чудния план за спасение и да използва дори и нас, слабите и ограничени покаяли се грешници. А Божият план за помирение с човечеството е най-прекрасното нещо, което продължава да се случва в този свят. Не е ли изумително, че Бог чрез Святия Си Дух ни прави причастни на тази велика радост!                                                                                                              Георги Боев