Послание – март, 2024 г.

Послание – март, 2024 г.

Да! Нека познаем Господа, нека се стремим да Го познаваме; Той ще се появи сигурно, както зората, и ще дойде при нас, както дъждът, както пролетния дъжд, който напоява земята.

Осия 6:3

Скъпи братя и сестри,

Ето че отново навлизаме в месец март и зимата постепенно отстъпва пред възраждащия се живот на пролетта. Пейзажите около нас ще стават все по-цветни и все по-често слънцето ще ни огрява с лъчите си. Пролетният дъжд отново ще започне да напоява скованата от зимен студ земя и да я подготвя за раждането на изобилен плод.

Когато пророк Осия получава пророчество от Бога, той живее в една епоха на отчуждение спрямо Бога от страна на Неговите хора. Взаимоотношенията между тях могат да се оприличат на духовна зима, особено взаимоотношенията между Бог и Северното царство Израил. Заветният народ на Бога се е отклонил от завета и е последвал чужди богове и библейският морал е заменен с морала на езическите народи. Затова и Бог изпраща пророк Осия да ги предупреди, че това няма да остане без последствия, при това тежки.

Въпреки мрачната картина и пророкувано отвеждане в плен, Бог вплита в това пророчество нишка на надежда, обобщена в този кратък стих от Осия 6:3. Бог остава верен на Своя народ и чака той да се завърне към Него. Единственото, което този народ трябва да направи, е отново да потърси Господа. И когато го направи, Бог ще изгрее над тях, също както зората, която предвещава настъпващия ден и ще дойде като пролетен дъжд. Бог не само ще въведе народа Си в духовния ден, но и ще ги подготви да принесат изобилен плод. Това, което се очаква, е искрен стремеж към познание на Бога.

Какво означава това за нас, за семействата ни и за църквата ни? В какъв сезон са нашите взаимоотношения със заветния Бог? Искаме ли, ако все още не сме, да влезем в духовната ни пролет? Ако виждаме, че нещо не е наред, може би е добре да изследваме стремежите си и да видим дали те са насочени в правилната посока. Нека Бог ни дава духовна прозорливост и меки към Светия Дух сърца!

Георги Боев