Послание – ноември, 2023 г.

Послание – ноември, 2023 г.

Къде са народните будители?

            Приятели, празникът на народните ни будители е чудесен повод да разсъждаваме за нуждата ни от духовно събуждане в един материалистичен свят. Хората, които ние обикновено споменаваме като будители, са били не само образовани просветители, но и верни християни, които с влиянието си са прогонвали духовното невежество в своята епоха.

            В Библията намираме ярки примери на хора с пророческо служение, които Бог използва, за да накара една нация да се осъзнае и отърси от заблудите и състоянието на невежество. Пророк Илия бе един такъв будител, който Бог използва, за да подбуди народ и управник да се осъзнаят (3 Царе 17-18). Три годишният глад в страната беше само прелюдия за осъзнаване на народа /изменение на климата?!/. Кулминацията бе падането на небесния огън върху жертвата и доказване истинността на Богът на Библията. Последва дъждът – символ на духовното обновление, което може да даде само Бог. Но Той използва хора като Илия, със своите си слабости /депресията му в глава 19/, но и с ясното съзнание за своята мисия под Божие ръководство.

            Днес се озъртаме за подобни будители, но как да ги припознаем?

            Първо, те са призвани да подбудят обществото да се върне към морално-духовните ценности. Те имат обществено служение.

            Второ, те са призвани за събуждане и обновление на църквата. Тя трябва да посочва Исус Христос, който е единственият път, истина и живот за нас.

Не можем да бъдем равнодушни към съвременните идоли – хуманистични, материалистични, чувствени и идоли на взаимоотношенията. Нека бъдем непримирими към всичко, което заема мястото на живия Бог. Нека всички, които имат будна съвест, да се молим и да очакваме събуждане на народа!

п-р Благовест Николов