Послание – октомври, 2023 г.

Послание – октомври, 2023 г.

Да бъде светлина!

И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.

Битие 1:3

„След тъмнината – светлина!“. Това е мотото на швейцарска Женева през XVI век. От времето на Реформацията, когато Божието слово заема централно място в богослужението и проповедта е основа на неделните служби, нищо вече не е същото. Хората се променят. Стават все по-осъзнати, все по-будни.

Ако се загледаме днес в лицата на съвременниците ни, ще видим толкова много тъга, отчаяние и несигурност. Около нас има война. Икономиката ни не е никак добре. Имаме страхове за безброй неща, като се започне от живота и се стигне до насъщния. Причината е, че живеем в тъмнината на греха и на бунта срещу Бога.

Кое е онова, което може да ни помогне? Мартин Лутер е уверен, че само Библията, Божието слово може да ни просветли и да ни дари свобода от робството на грехопадението. Той я оприличава на звяр, затворен в клетка. „Не трябва нищо да правите, съветва Лутер, просто трябва да отворите клетката, другото Словото ще го свърши само.“

Със Словото Бог осветли творението Си. С него Той може да даде светлина и в твоето сърце. С него Той може да ти подари спасение от греховете и вечен живот. Слушал ли си проповедта на Словото? Ела и я чуй! За да бъде светлина и за теб!        

п-р Станислав Алексиев