Послание – септември, 2022 г.

Послание – септември, 2022 г.

В УЧИЛИЩЕТО НА ХРИСТОС

„Затова и ние … не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля … за да постъпвате достойно за Господа … като принасяте плод във всяко добро дело…“    

Колосяни 1:9,10

                                                                 

Скъпи братя и сестри,

Лятото е към своя край и постепенно започваме да се завръщаме към старите си задължения и работни навици. След приятната почивка е време отново да мобилизираме нашите сили, за да можем успешно да изпълняваме отговорностите си – на работа, в училище и навсякъде.

Има едно поле, в което е особено важно да положим всички усилия, за да се справяме успешно – училището на Христос, в което сме влезли, след като сме Го призовали за наш Спасител и Господ. Нашият успех в това училище е определящ и за всеки друг аспект от живота ни.

Молитвата на ап. Павел за вярващите в град Колос отразява добре сърцето на апостола и желанието му за техния напредък в училището на благодатта. Затова и ние можем да се поучим от нея и да пожелаем на прага на новата учебна година нещата, за които апостолът се моли.

Първо, да познаваме Божията воля. Апостолът ни подсказва, че средството за това е изграждането на мъдрост и разбиране (прозрение) в нашия вътрешен човек. А мъдростта и прозрението идват от познанието на Божието Слово и дълбокото му осмисляне и преживяване чрез личните ни взаимоотношения с Триединния Бог. За да бъде резултатът добър, е необходимо да бъдем постоянни и дисциплинирани в нашето общение с Него.

Второ, познанието на Божията воля цели на практика да живеем угодно на Бога и да Му принасяме плод от добри дела. С други думи, ако първата част от молитвата е насочена навътре към нашето лично общение с Бога, то втората част е насочена навън – към начина, по който отразяваме нашия Господ в света около нас.

И така, нека през тази нова учебна година да помним към какво сме призовани. Нека бъдем неуморни ученици в училището на Христос и достойни Негови представители! Амин!                                         

Георги Боев