Послание – април 2021 г.

Послание – април 2021 г.

И пееха нова песен: Ти си достоен,… защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, хора и народ и направил си ги царство и свещеници на нашия Бог и те ще царуват на земята.

Откровение 5:9-10

Седмицата, в която си спомняме Господните страдания преди Неговото възкресение е важен повод да съединим сърцата си в общение помежду си в Христовото име. Тези дни ни предизвикват да осмислим по-дълбоко изкупително Му дело и отдадем слава на Бога.

Словото от видението на Йоан ни въвежда в тържеството на онези десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди, които прославят Божия Агнец като изкупителна жертва за живота на още толкова и повече хора от всички векове, от всички краища на земята.

Сега не е време за някакво сантиментално умиление, а е време на покаяние пред Божията святост и Божията любов. Божият син, Бого-човекът Христос, е понесъл чудовищни страдания по пътя към Голгота и на Кръста. Освен това нека ни бъде позволено да говорим за  умонепостижими страдания в сърцето на Бог Отец, Който предопределя Сина си като жертвено Агне.

Всеки родител знае, че болката на неговото дете боли повече от собствената болка. А как ли стоят нещата в сърцето на Бога, Който е самата Любов, но и Върховен съдия? За да бъде изпълнена Божията правда, но и за да  останем живи, Той избра смъртната присъда на Исус вместо смъртта на цялото човечество. Тази жертва замества наказанието на грешниците, които ще се обърнат и пожелаят с вяра да живеят с Него и за Него – като родени от горе, осветени и възкресени за вечен живот.

Сега е време да живеем с вяра като свещеници на нашия Бог и посланици на Неговото царство.

                                                                                    П-р Данаил Игнатов