Плодът на Петдесетница – сила за свидетелство на Възкреснението на Христос

Плодът на Петдесетница – сила за свидетелство на Възкреснението на Христос

Николай Кацаров