Послание – юни 2022 г.

Послание – юни 2022 г.

Актуалната проповед на Петдесятница

И така, нека знае добре целият Израилев дом,  че Този Исус, Когото вие разпънахте, Него Бог е направил и Господ и Христос.

Деяния 2:36

50 дни след Възкресението се случи онова, което Исус Христос бе обещал по-рано – да изпрати друг Утешител, Който да заеме Неговото място и да бъде винаги с последователите Му. Новият Утешител бе изпратен, за да бъде с всички, които са повярвали в Божия Син – Исус Христос. Сега апостол Петър ясно потвърждаваше, че това вече е факт.

В резюмето на Петър много ясно се виждат няколко факта – Исус, Който бе разпънат от целия Израилев дом е същият, Когото Бог направи Господ и Помазаник-Христос. Тези думи апостолът отправи към всички слушатели – „вие Го разпънахте“. Той не се страхуваше от това какво могат да му направят всички тези хора, не се страхуваше от фарисеите, които толкова се постараха, за да се отърват от Исуса, не се страхуваше от никого другиго освен от Бога. Затова отправи тези много тежки думи към всички слушатели… В резултат на силните думи, които употреби, се вижда, че те достигнаха сърцата на хората. „Като чуха това, те, засегнати в сърцата си“ (ст. 37). В един по-стар превод се използва още по-силна дума „ужилени“ (1924 г). Когато пчела или оса ни ужили някъде, това веднага предизвиква нашата реакция. Никой не отлага реакцията си при ужилване за по-добро време, за по-късно. Всеки реагира мигновено. Това направиха и хората, които слушаха проповедта на ап. Петър. Те попитаха: „Какво да сторим, братя?“ (ст. 37) Те веднага потърсиха решение за своя сърдечен проблем. Какво да направим?

Отговорът на ап. Петър бе в три насоки: „Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух“ (ст. 38). Това е което се очаква и от всеки от нас – покаяние и изповед.                                       

    П-р Т. Христов