Календар

Календар

Events

08.08.2021

Неделно богослужение

Тема на проповедта За развода (Марко 10:1-12) Говорител п-р Станислав Алексиев
15.08.2021

Неделно богослужение

Тема на проповедта Знакът, че Бог е с нас (1 Царе 14:1-15) Говорител п-р Благовест Николов
29.08.2021

Неделно богослужение

Отслужване на Господня трапеза Тема на проповедта Място на трапезата (2 Царе 9) Говорител п-р Благовест Николов