Направи дарение

Направи дарение

Банковата сметка на Първа евангелска съборна църква:
BG10 UNCR 9660 1034 6089 02

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
пл. Света Неделя №7, 1000 София, България
SWIFT (BIC): UNCRBGSF

Ако дарението Ви е с конкретна цел, моля да я посочите при нареждане на превода, например:

  • Вноска обещание/вноска членове;
  • За служение (социална кухня, неделно у-ще и др.);
  • За поддръжка на сградата на църквата.