Послание – април 2022 г.

Послание – април 2022 г.

ЗАРАДИ НАС … ЗАРАДИ БОЖИЕТО ЦАРСТВО

 Онзи, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за       

всички  ни, как няма да ни подари заедно с Него и всичко?

Римляни 8:32

В Никейския символ на вярата, който се изповядва от всемирната Църква е записано:

Вярвам… в Един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, роден от Отца… Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небето и бе въплътен чрез Светия Дух от Девица Мария и стана човек; бе разпнат също за нас под Пилат Понтийски; страда и бе погребан; а на третия ден бе възкресен според Писанията; и се възнесе на небето и седна отдясно на Отца … Неговото царство не ще има край.

Тези думи обобщават накратко съдържанието на Евангелието и посланието, което ние, християните,  искаме да споделим с хората около нас, особено в дните и седмиците, в които честваме Христовото възкресение.

Не може да не обърнем внимание на изразите „за нас“, „заради нас“ и как те са свързани с обещанието за Неговото царство.

Възкресение Христово е не само историческо събитие. То е събитие, което се осъществява, във всеки, който го осмисля като история на личния си живот, сега и в бъдещето.

Бог, Всевишният, Творец на всичко видимо и невидимо, се прославя в Своя Единороден Син, тук на планетата Земя. Господ Исус изкупи с кръвта Си мъже и жени, на които да предаде силата и славата на Своето възкресение и Своето царство.

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

п-р Данаил Игнатов