Църковно настоятелство

Църковно настоятелство

Борис Иванов – председател

Борис Тинев – зам.-председател

Таня Монова – секретар

Борислав Нечев

Ели Куличева

Небесна Христова

Искрен Кожухаров

Боян Евстатиев

Бойка Янакиева (касиер)

п-р Благовест Николов

п-р Станислав Алексиев