Социална кухня

Социална кухня

Екипът, воден от „шеф“ Ани Георгиева, още брат Искрен, сестра Лили, и с помощта на п-р Станислав Алексиев, изхранва всеки ден по около 50 души – социално слаби хора. Половината от тях посещават отделни събрания на църквата. Приготвят се две ястия на ден, като три пъти седмично ястията са с месо.