Предстоящи събития

Предстоящи събития

17.10.2021

Благодарствен ден

Тема на проповедта По-добрият дар (Битие 7:1-10) Говорител Георги Боев
31.10.2021

Ден на Реформацията

Отслужване на Господня трапеза Тема на проповедта Виждал ли си Исус? (Марко 10:46-52) Говорител п-р Станислав Алексиев