Служения

Служения

Семейно служение

…за да се утешат сърцата им, та, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят тайната Божия, сиреч, Христа, в Когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието.Колосяни 2:2-3 Ние изповядваме истината, че здрава и благословена църква се изгражда от здрави и благословени семейства. Малко над тридесет семейства, провеждат редовно своите събирания за общение, за споделяне на опитности и за молитва. Така, чрез организираното общение между семействата в църквата, се създава здрав духовен климат, който влияе и на…

Неделно училище

Неделно училище Децата в неделното училище са разпределени в четири възрастови групи. Но Исус ги повика и рече: Оставете дечицата да дойдат при Мене и не ги възпирайте; защото на такива е Божието царство.Лука 18:16  Групите първа група – 4-6 г втора – 6-8 г трета – 8-11 четвърта – 11-15 г. Общият им брой варира от 44 до 50 деца. Занятията се провеждат по време на богослужението. Учители В неделното училище са включени общо 20 доброволци учители. По време на…

Библейски групи

Малките групи допълват онова, което общото събрание за поклонение не може да даде, а именно, изучаване на Словото в по-голяма дълбочина, свободно изказване на мнение, по-голяма близост и подкрепа между членовете на групата.  Различните групи към църквата Понеделник: 19.00 ч. – библейска група, п-р Тошко Христов  (домашна група) Вторник: 18.30 ч. – библейска група, п-р Благовест Николов 18.30 ч. – библейска група, п-р Станислав Алексиев 19.00 ч. – библейска група, Ели Куличева Четвъртък: 18.00 ч. – библейска група, Николай Кацаров…

Женско служение

Събиранията се провеждат по установена традиция в сряда от 16,30 ч., което предполага единствено жени в пенсионна възраст или неработещи. Ръководител: Светла Николова

Младежко служение

Какво представлява Младежкото служение е съсредоточено върху близко взаимоотношение между младите хора, и Бог, както и към изграждането на Христовия характер у всеки един от нас. Това е време, в което млади хора от църквата прекарват заедно в изучаване на Божието слово, молитва, дискусия и хваление. кога се провеждат Всяка неделя след 12:00ч. Отговорник за младежките събрания е Христо Христов.

Социална кухня

Екипът, воден от „шеф“ Ани Георгиева, още брат Искрен, сестра Лили, и с помощта на п-р Станислав Алексиев, изхранва всеки ден по около 50 души – социално слаби хора. Половината от тях посещават отделни събрания на църквата. Приготвят се две ястия на ден, като три пъти седмично ястията са с месо.

Затвор Бобов дол

Служението в този затвор представлява дългогодишна програма по инициатива на Съюза на евангелските съборни църкви в България (СЕСЦБ), извършвана през седмица от служители на Първа евангелска съборна църква. От 2 години нашата църква отделя средства за подаръци за Възкресение и Рождество на посещаващите богослуженията в затвора. Тандемът в това служение п-р Благовест Николов и Чавдар Нейков опитва различни подходи за достигане сърцата на затворниците с вестта за спасение. Оказва се и съдействие на някои от най-нуждаещите се вече излежали присъдите…

Посещение на болни

Координатор на това служение е всеотдайната сестра Елка Джамбазова. Дейността по посещение е още и дълбоко духовна дейност. Болните споделят своите трудности, притеснения и това изисква посетителят да ги укрепи и насърчи духовно, като им припомни Господните милости и грижа. Молитвата е особено важна част от посещението. Те се представят редовно на всяко молитвено събрание за ходатайствена молитва.