Служения

Служения

Семейно служение

You can insert a gallery into your article that will extend outward similarly. семейни групи The content area is narrow for optimal readability (comfortable number of characters per line). Certain elements such as blockquotes and images extend beyond the content area to create a dramatic effect. This demonstrates the effect. ..за да се утешат сърцата им, та, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят тайната Божия, сиреч, Христа, в Когото [са скрити] всичките съкровища на премъдростта и на знанието. Колосяни…

Библейски групи

Малките групи допълват онова, което общото събрание за поклонение не може да даде, а именно, изучаване на Словото в по-голяма дълбочина, свободно изказване на мнение, по-голяма близост и подкрепа между членовете на групата.  Различните групи към църквата Вторник: 16.30 ч. – библейска група, Цвете Куличева; 18.00 ч. – библейска група, п-р Д. Куличев; 18.30 ч. – библейска група, п-р Б. Николов; 18.30 ч. – библейска група, п-р С. Алексиев 19.00 ч. – библейска група от млади хора, Ели Куличева Сряда:…

Женско служение

Събиранията Събиранията се провеждат по установена традиция в сряда от 16,30 ч., което предполага единствено жени в пенсионна възраст или неработещи. Ръководител: Светла Николова